Missie en doelstellingen

  • Bedrijven te groeperen die zich bezighouden met de constructie, de invoer of de fabrieksvertegenwoordiging betreffende de verkoop van apparaten, onderdelen of producten die gebruikt worden voor opzoekingen of controleverrichtingen binnen de medische, wetenschappelijke en technische sectoren;
  • Bij haar leden de gevoelens van collegialiteit en van samenhorigheid te bevorderen;
  • Het ter beschikking stellen van individuele ervaringen in het gezamelijke belang van het beroep en van de verbruiker;
  • Het bestuderen, het verdedigen, het beschermen en het ontwikkelen in het algemeen van de beroepsbelangen van de leden. Dit door het verrichten van alle werkzaamheden, opzoekingen, bemiddelingen, onderzoeken, studies en diensten van om het even welke aard die in deze activiteit zouden begrepen kunnen zijn;
  • Bedrijven waarvan de beroepsactiviteit overeenkomt met deze beschrijving kunnen worden opgenomen als lid van de federatie.

Voor wie

Laborama verenigt distributeurs en fabrikanten van laboratoriummateriaal en toebehoren. Laborama biedt hen de mogelijkheid lid te worden van de beroepsvereniging.

 

 

 

Het Laborama Charter

De Laborama-leden zijn zich bewust van hun economische en sociale rol en verbinden zich er bijgevolg toe om hun klanten/partners de beste diensten en technische middelen aan te bieden, zodat deze laatsten hun opdrachten rond research, productiviteit en comfort kunnen uitvoeren met maximale productiekwaliteit, veiligheid en respect voor het milieu.
 

Leden