Over Laborama

Laborama, de beroepsvereniging voor distributeurs en fabrikanten van laboratoriummateriaal en toebehoren, werd in 1936 als syndicale kamer opgericht.

Daarna is zij veranderd in een vzw die momenteel bijna 100 ondernemingen groepeert.
Vanaf 1/9/2014 heet de vereniging Laborama en niet meer UDIAS. 
Met hun producten, hun diensten en hun specialisten dragen de leden van Laborama bij tot de ontwikkeling van de Belgische economie, de kwaliteit van ons milieu en onze gezondheidszorg, de betrouwbaarheid van onze voeding en het tot stand komen van nieuwe technologieën.

Laborama is tevens de organisator van de professionele vakbeurs LABORAMA , de LAB Automation Dayhet Laborama Service Quality Label, LaboJobs  en netwerking activiteiten voor haar leden. In het verleden organiseerde zij tevens de UDIAS Prijs en de Analist van het Jaar

Leden