Laborama biedt een waaier aan activiteiten aan

  • Belangenbehartiging bij de openbare instellingen
  • Ter beschikking stellen van economisch statistieken en marktgegevens
  • Diensten aanbieden die nuttig zijn voor de sector

De secties organiseren hun eigen activiteiten, die aanluiten bij hun eigen specifieke behoeften. Een bedrijf dat lid is van Laborama geeft blijk van betrouwbaarheid. Dit is een troef bij onderhandelingen met buitenlandse fabrikanten
 

Laborama: Belangenbehartiging

  • Erkende vertegenwoordiger van de sector bij de openbare instellingen
  • Stichtend lid van MeLaRec: wij vertegenwoordigen de sector bij het uitwerken van het systeem om de verplichte terugname van afgedankte apparaten op punt te stellen en te beheren (AEEA)
  • Opvolgen van en informeren over de evolutie van de Europese, Federale en Regionale wetgevingen die betrekking hebben op de sector

Leden