Voorwaarden

Om het Laborama Quality Label te behalen, is het  noodzakelijk dat de onderneming:

  • Een officiële verdeler is van de apparatuur, deelapparatuur of accesoires die zij onderhouden, repareren, vervangen of waarvoor zij diensten aanbieden.
  • Door de fabrikant gecertifieerde service-engineers heeft
  • Het onderhoud van het apparaat uitvoert volgens de normen van de fabrikant of volgens een traceerbaar kwaliteitssysteem
  • Voor het onderhoud van de apparaten enkel gebruik maakt van originele en nieuwe wisselstukken.  Op dit laatste kan enkel een uitzondering gemaakt worden mits expliciete toestemming van de eindgebruiker
  • De gebruiker van het apparaat perfect geïnformeerd wordt door de onderneming, drager van het quality label, van de aard van de gebruikte wisselstukken
  • De onderneming lid is van LABORAMA
     

Inbreuken

Stelt u inbreuken vast op het keurmerk?  Gelieve deze dan te melden aan LABORAMA.
Bij een dergelijke melding zal LABORAMA de informatie onderzoeken en met de nodige discretie behandelen.
Indien inbreuken bevestigd worden, zal het bedrijf dat de inbreuk pleegde onmiddellijk geschrapt worden als lid van LABORAMA en wordt het Quality Label ingetrokken.

Om de evolutie van het gebruik en het toekennen van het Quality Label te kunnen toetsen zal LABORAMA geregeld het Quality Label evalueren (aantal bedrijven die zich engageren, aantal toegekende labels, inbreuken, …).