Aanvraagprocedure

U kunt het aanvraagformulier hier downloaden.

Het keurmerk moet ondertekend worden door een persoon die uw bedrijf daadwerkelijk kan binden en de toepassing van het keurmerk kan afdwingen binnen uw bedrijf.

Uw aanvraag wordt voorgelegd aan een groep vakspecialisten die uw aanvraag evalueren en uitspraak doen over de toekenning van het LABORAMA Quality Label aan uw bedrijf.

Bij toetreding ontvangt u het logo LABORAMA Keurmerk dat u kunt gebruiken bij alle relevante communicaties naar derden en binnen uw bedrijf.

Bij toetreding stemt u ermee in dat LABORAMA audits uitvoert op de naleving van de voorwaarden voor het verkrijgen/behouden van het Quality Label.  Deze audits kunnen worden uitgevoerd door LABORAMA of door een externe instantie met wie LABORAMA een overeenkomst afsluit.
 

Wat betekent het behalen van het Quality Service label?

Wanneer uw onderneming toetreedt tot de groep van bedrijven die het Quality Label behalen geeft u aan dat:

  • U bekommerd bent om de veiligheid in de labo’s en de personen die de apparatuur gebruiken
  • U juiste meetresultaten en analyses belangrijk vindt en geeft om de menselijke gezondheid
  • U ethisch ondernemen onderschrijft en kwaliteit en goede arbeidssituaties hoog acht
  • U investeert in de toekomst van de laboratoriumsector en in degelijke werkgelegenheid
  • U investeert in kwalitatieve en professioneel hoogstaande opleidingen van uw technisch personeel
  • U het systeem aanvaard van gecertifieerde technici die op regelmatige basis worden bijgeschoold door de fabrikanten 

Hebben het Laborama Quality Service Label 2016:

Achrom, Analis, Anton Paar Benelux,
Benelux Scientific, BRS, Büchi Labortechnik
Cleanroom Management International, 
Cryo Solutions, CTS Benelux, 
De Bruyne Instruments,
Elscolab, Eppendorf Belgium, 
Gilson International, 
Hettich Benelux,
Interscience Belgium, 
Jeol, 
Kötterman,
LED Techno,
MacBen, Merck Millipore, Metrohm, Mettler Toledo, 
RIC, 
Salm en Kipp, Shimadzu Benelux, Sysmex Belgium, 
Testo,
Verder Scientific, Voor't labo, VWR International, 
Waters, Watson Marlow, 
Weiss Technik Belgium,
Zematra